Particulieren

Particulieren

U wenst uw bezittingen op de juiste manier afgedekt te hebben tegen de mogelijke risico’s waar we in de huidige tijd mee geconfronteerd kunnen worden. Met name de laatste jaren merken we dat de (natuur)risico’s steeds vaker voorkomen. Juist nu is het belangrijk dat u de juiste keuzes maakt.

Ook een mogelijke aansprakelijkheid dient op een adequate manier verzekerd te zijn, zodat u geen vermogensrisico’s loopt. Juist daarom zijn wij er voor u om de juiste keuzes te maken tegen een juiste premiestelling. Wij zijn u graag van dienst.

Onderstaand treft u een opsomming aan van de mogelijke particuliere verzekeringen.
  • Wonen (Inboedel/Woonhuis/Elektronica/Kostbaarheden etc.)
  • Auto, motor of kampeerauto
  • Ziekte- & Ongevallenverzekering
  • Beleggen
  • Aansprakelijkheid- & Rechtsbijstandsverzekering
  • Reis & Recreatieverzekeringen
  • Pleziervaartuig
  • Lijfrente
  • Overlijdensrisico- & uitvaartverzekering

Speciale maatwerkverzekeringen
Wij bieden via diverse verzekeraars pakketten aan waardoor u pakketkorting realiseert !
 
Online Identity